Balance of plant för Brista B1 och B2

AB Fortum Samägt med Stockholm Stad

År: 2011MCK Energiteknik har fått i uppdrag att samordna och vara teknisk support av de delar/projekt som berör befintlig anläggning (B1) och den kommande nya anläggningen (B2).

Omfattning av uppdraget ses som en samordnande roll av de delar som skall utföras på
befintligt anläggning (B1), vara länken mellan befintligt anläggning och mot projektet
gällande byggnationen av B2.

Uppdraget omfattar även tekniskt support till Fortum
i frågor som berör B1 och B2. Projektering, projektledning/samordning av de aktiviteter som anses vara helt kritiska för att starta upp dels befintlig anläggningen efter sin Revisions 2013 samt att kunna starta upp de nya byggda gemensamma systemen, t.e.x fjärrvärme, kylkretssystem ect.

I projektet utfördes följande tjänster; Teknisk utredning, Projektering, Processdesign, Upphandling, Projektledning, Drift- och underhållsutbildning, Driftsättning