Projektledning för uppförande av 10MW Pelletspanna i Orminge

AB Fortum Värme smägt med Stockholm Stad

År: 2011Uppdragsgivaren har beslutat att genomföra projektet i Orminge. En ny pelletspanna ska installeras. Vårt uppdrag är att agera projektledare och processledare för detta projekt. Projektet beräknas pågå mellan oktober 2011-oktober 2012.

I projektet utfördes följande tjänster; Projektering, Upphandling, Projektledning, Avancerade tekniska beräkningar, Automationskonsultation