Förstudie energikartläggning av Hässelbyverket

Fortum AB

År: 2012MCK har sedan tidigare genomfört en energikartläggning av kraftvärmeverket i Brista. Nu fortsätter studien på ett annat av Fortums verk, nämligen Hässelbyverket.

I projektet utfördes följande tjänster; Teknisk utredning, Förstudier, Processkartläggning