Projektering inmatning testbränsle

AB Fortum Värme Samägt med Stockholm Stad

År: 2012

Projektering av flyttbar anläggning för inmatning av testbränslen.

Projektering har avslutats med presentation och genomgång av teknisk lösning, budget, möjlig tidplan, risker etc.

I projektet utfördes följande tjänster; Projektering, Processdesign