Förbättring av förebyggande underhåll Hässelby- och Bristaverken

AB Fortum Värme Samägt med Stockholm Stad

År: 2012Komplettering och uppdatering av aktiviteter som ligger i planeringsprogram för förebyggande underhåll.

I projektet utfördes följande tjänster; Teknisk utredning, Förstudier, Underhållskartläggning