Förstudie elproduktion - Värmeverk

Neoav AB

År: 2012

MCK har på uppdrag av Neova fått i uppgift att utföra en förstudie avseende elproduktion vid ett av deras värmeverk. Förstudien ska ligga som grund till beslut om vidare arbete kring elproduktion.

Tekniskt handlar det om att hitta en lösning som är ekonomiskt hållbar samtidigt som anläggningen kan producera värmeverkets all egenförbrukning avseende el. Anläggningen skall samtidigt producera el från en relativt lågtemperatur källa.

I projektet utfördes följande tjänster; Teknisk utredning, Förstudier