DPL Mekanik VV3 Värtaverket

Fortum Värme samägt med Stockholm stad

År: 2012Styrsystem ska uppdateras för VV3. Tillsammans med det kommer även ett antal mekaniska komponenter ses över, preliminärt kommer brännare på P15 och P17 bytas ut.

I projektet utfördes följande tjänster; Projektering, Upphandling, Projektledning