Funktionsbeskrivning VV3 och VV4 - Värtaverket

Fortum Värme samägt med Stockholm stad

År: 2012

Uppdraget omfattar framtagning av funktionsbeskrivning för VV3 och VV4 - Värtaverket. Dessa anläggningsdelar omfattar en 35 MW ångpanna, en 160 MW hetvattenpanna, 3 st elångpannor á 50 MW samt viss fjärrvärmesystem med tillhörande ackumulator om 40.000 m3. Komplett funktionsbeskrivning skall tas fram som skall ligga till grund vid programmering vid byte av styrsystem för dito anläggningar.

I projektet utfördes följande tjänster; Teknisk utredning, Projektering, Processdesign