Utredning av placering för värmeåtervinningssystem

Fortum AB

År: 2012

Under byggnationen av Brista B2 genomfördes en utredning för att bestämma optimala placeringen av värmeåtervinningssystemet. Systemet skall återvinna värme båda anläggningarna, dvs befintliga B1 samt nya B2.

I projektet utfördes följande tjänster; Teknisk utredning, Processdesign, Projektledning