Installation av nytt kylsystem Brista B1

AB Fortum Värme samägt med Stockhom Stad

År: 2012

Som ett led i byggnationen av Brista B2 skall anläggingarna ha ett gemensamt kylsystem. För att kunna sammankoppla aläggningarna krävs därför justeringar av befintliga kylsystemet i Brista B1. Projektet innebär coordinering av flera entreprenörer, projektledning samt montageledning.

I projektet utfördes följande tjänster; Projektering, Upphandling, Projektledning, Driftsättning