Gemensamt kylsystem Brista B1 och B2

AB Fortum Värme samägt med Stockhom Stad

År: 2012

Brista B1 och B2 kommer att ha ett gemensamt kylsystem. Förberedelser för inkoppling av det nya systemet genomförs, vilket innefattar både projektering samt genomförande och driftsättning.

I projektet utfördes följande tjänster; Teknisk utredning, Projektering, Projektledning, Driftsättning