Förbättringar P1 Vilunda

AB Fortum Värme samägt med Stoockholm Stad

År: 2013

Ett antal olika förbättringsförslag har arbetats fram för P1. Dessa ska utvärderas och prissättas inför ett eventuellt beslut om genomförande.
Projektet är pausat på beställarens begäran.

I projektet utfördes följande tjänster; Processdesign, Projektledning, Avancerade tekniska beräkningar, Driftoptimering