Modernisering VV3/VV4 - Värtaverket

AB Fortum Värme samägt med Stockholm stad

År: 2013Tidigare förstudier inom mekanik och automation har gått över till genomförande. Inom ramen för projektet ska nytt styrsystem till för VV3, VV4 samt gemensamma system( ackumulator, fjärrvärmepumpar mm). Dessutom ska totalt 5 st oljebärnnare bytas ut på två pannor om totalt 190MW.

I projektet utfördes följande tjänster; Projektering, Projektledning, Automationskonsultation, Driftoptimering, Driftsättning