Byte av magnetiseringsutrustning 7 st värmepumpar, total motoreffekt 80MW

AB Fortum Värme samägt med Stockholm Stad

År: 2013

Magnetiserinsutrustningen är obsolete på värmepumparna i Hammarby. Uppdraget består i att projektledare projektering och genomförande.

I projektet utfördes följande tjänster; Teknisk utredning, Projektering, Upphandling, Projektledning, Automationskonsultation