Driftssättning av fjärrvärmesystemet för nya Brista

Fortum Värme

År: 2013

I samband med nybyggnationen av Brista block 2 har även fjärrvärmesystemet byggts om. Projektet har bestått i att driftsätta det nya gemensamma fjärrvärmesystemet för Block 1 och Block 2. MCK roll har varit att agera driftsättningsledare och delprojektledare för detta område.

I projektet utfördes följande tjänster; Projektledning, Automationskonsultation, Driftoptimering, Drift- och underhållsutbildning, Driftsättning