Förstudie för nytt styrsystem Värmeverk 1-2

AB Fortum Värme Samägt med Stockholms Stad

År: 2014

En förstudie på hur ett möjligt styrsystemsbyte skulle kunna ske med teknikval, tidplan budget mm. Studien omfattar 2 anläggningsdelar och totalt fyra pannor.

I projektet utfördes följande tjänster; Teknisk utredning, Förstudier, Projektering, Projektledning, Automationskonsultation