Automationskonsultation

MCK Energiteknik erbjuder tjänster inom styr- och reglersystem för kraft- och värmeproduktion. Behovet av denna kompetens uppstår ofta i samband förbättringsprojekt, nyanläggningsprojekt eller inför moderniseringar.

Tjänsterna innefattar:

  • Förstudier och kartläggningar
  • Tekniska utredningar
  • Arbeten med kravställande dokument (exempelvis funktionsbeskrivningar)
  • Projektering och projektledning inom styr- och reglersystemsprojekt

För mer information, kontakta:

Referenser

Projekt där MCK Energiteknik utfört tjänsten Automationskonsultation


AB Fortum Värme Samägt med Stockholms Stad

Projektledning och projektering vid utbyte styrsystem och brännare VV1 och VV2 Värtaverket (ca 500 MW)
År: 2016
Läs om hela projektet här...

AB Fortum Värme Samägt med Stockholms Stad

Förstudie för nytt styrsystem Värmeverk 1-2
År: 2014
Läs om hela projektet här...

AB Fortum Värme samägt med Stockholm stad

Modernisering VV3/VV4 - Värtaverket
År: 2013
Läs om hela projektet här...