Avancerade tekniska beräkningar

Vi gör avancerade beräkningar och använder alltid den senaste programvaran såväl som egenutvecklade beräkningsmallar.

Exempel på beräkningar som utförs:

 • Effekt och energiberäkningar för fjärrvärmenät och produktions- anläggningar
 • Effekt- och energiberäkningar för återvinning av spillvärme
 • Förbränningstekniska beräkningar till exempel rökgasflöden, luftflöden, emissioner, förbränningstemperaturer
 • Optimeringsberäkning av befintliga fjärrvärmenät med avseende på tryckfall, produktionskapacitet, och temperaturnivåer
 • Dimensioneringsberäkning av tryckhållningssystem, pumpar, ventiler, säkerhetsventiler, fläktar, värmeväxlare, industriella värmepumpar, rör och kanaler
 • Dimensionsberäkning vid nyanslutning av fjärrvärme
 • Bränsleberäkningar med avseende på fukthalt, värmevärde, flöde och egenskaper vid förbränning
 • Beräkningar för turbindimensionering, kondensatsystem samt ångsystem
 • Tryckfallsberäkningar för olja, ånga, gaser, vatten, rökgaser
 • Tryckfallsberäkningar inom fjärrvärmenät
 • Värmeförlustberäkningar

För mer information, kontakta:

Martin Claesson
Teknologie Magister - Energiteknik

Tel: 070-521 22 01
Fax: 070-268 15 46
E-post: martin@mckenergiteknik.se

Skriv en fråga direkt till mig:

* Namn:

Företag:

Telefon:

* E-post:

* Ämne:
* Fråga:

Referenser

Projekt där MCK Energiteknik utfört tjänsten Avancerade tekniska beräkningar


Fortum Värme samägt med Stockholms stad

Optimering av kyla i Vilunda, Upplands Väsby
År: 2015
Läs om hela projektet här...

Fortum Värme samägt med Stockholms stad

Processvattenåtervinning Brista 2
År: 2015
Läs om hela projektet här...

AB Fortum Värme samägt med Stockholm Stad

Projekt - utbyte stora delar av produktion- och processutrustning
År: 2014
Projektets nuvarande status: Projetket är klart sånär som på slutbesiktning av den nya fastbränslepannan. Därefter skall slutdokumentation tas fram och överlämnas till förvaltaren. Överlämning planerat till augusti 2017, allt enligt ursprunglig plan och kostnad.
Läs om hela projektet här...