Drift- och underhållsutbildning

Driftutbildningen kan formas utifrån genomförd driftoptimering eller processkartläggning eller som ett helt fristående utbildningspaket efter kundens önskemål. Underhållsutbildning kan byggas upp på motsvarande sätt. Antingen i samband med genomförd underhållskartläggning eller som ett fristående utbildningspaket

För mer information, kontakta:

Martin Claesson
Teknologie Magister - Energiteknik

Tel: 070-521 22 01
Fax: 070-268 15 46
E-post: martin@mckenergiteknik.se

Skriv en fråga direkt till mig:

* Namn:

Företag:

Telefon:

* E-post:

* Ämne:
* Fråga:

Referenser

Projekt där MCK Energiteknik utfört tjänsten Drift- och underhållsutbildning


Fortum Värme samägt med Stockholms stad

Processvattenåtervinning Brista 2
År: 2015
Läs om hela projektet här...

SICAL AB

Processdesign, projektledning och idrifttagning – Rökgaskondensor
År: 2015
Läs om hela projektet här...

Fortum Värme

Driftssättning av fjärrvärmesystemet för nya Brista
År: 2013
Läs om hela projektet här...