Driftoptimering

Vi driftoptimerar processen för att ge kunden nya infallsvinklar och stöd med att få en optimalt fungerande anläggning. Vi analyserar anläggningens processparametrar tillsammans med uppdragsgivaren för få en bild av aktuell status. Utifrån detta föreslår vi eventuell förändring i körstrategi. Vid beslut om förändrad körstrategi kan uppdragsgivaren avgöra om de själva vill utföra förändringen eller med stöd från MCK

För mer information, kontakta:

Martin Claesson
Teknologie Magister - Energiteknik

Tel: 070-521 22 01
Fax: 070-268 15 46
E-post: martin@mckenergiteknik.se

Skriv en fråga direkt till mig:

* Namn:

Företag:

Telefon:

* E-post:

* Ämne:
* Fråga:

Referenser

Projekt där MCK Energiteknik utfört tjänsten Driftoptimering


AB Fortum Värme Samägt med Stockholms Stad

Projektledning och projektering vid utbyte styrsystem och brännare VV1 och VV2 Värtaverket (ca 500 MW)
År: 2016
Läs om hela projektet här...

Fortum Värme samägt med Stockholms stad

Optimering av kyla i Vilunda, Upplands Väsby
År: 2015
Läs om hela projektet här...

AB Fortum Värme samägt med Stockholm Stad

Projekt - utbyte stora delar av produktion- och processutrustning
År: 2014
Projektets nuvarande status: Projetket är klart sånär som på slutbesiktning av den nya fastbränslepannan. Därefter skall slutdokumentation tas fram och överlämnas till förvaltaren. Överlämning planerat till augusti 2017, allt enligt ursprunglig plan och kostnad.
Läs om hela projektet här...