Driftsättning

Vi driftsätter egna projekt samt är en oberoende driftsättningsresurs i redan genomförda projekt. Vi kan leda både kall som varm driftsättning och tar fram drift- och larminstruktioner. Vi deltar vid förstagångsbesiktning och är stöd vid provdrift. I samband med provdrift kan vi även erbjuda driftutbildning.

För mer information, kontakta:

Daniel Bondéus
Civilingenjör - Maskinteknik

Tel: 076-083 97 35
Fax: 070- 268 15 46
E-post: daniel@mckenergiteknik.se

Skriv en fråga direkt till mig:

* Namn:

Företag:

Telefon:

* E-post:

* Ämne:
* Fråga:

Referenser

Projekt där MCK Energiteknik utfört tjänsten Driftsättning


AB Fortum Värme Samägt med Stockholms Stad

Projektledning och projektering vid utbyte styrsystem och brännare VV1 och VV2 Värtaverket (ca 500 MW)
År: 2016
Läs om hela projektet här...

Fortum Värme samägt med Stockholms stad

Optimering av kyla i Vilunda, Upplands Väsby
År: 2015
Läs om hela projektet här...

Fortum Värme samägt med Stockholms stad

Processvattenåtervinning Brista 2
År: 2015
Läs om hela projektet här...