Processkartläggning

Vi processoptimerar utifrån en egen framarbetad modell. Den bygger på att systematiskt gå igenom alla delar var för sig, i och utanför produktionsanläggningen, och dokumentera de förbättringsförslag som tas fram. Vår tekniska kompetens tillsammans med uppdragsgivarens erfarenheter skapar ett ekonomiskt beslutsunderlag för varje förbättringsförslag. Efter beslut om genomförande kan kunden avgöra om de själva vill utföra förbättringen eller med stöd från MCK.

För mer information, kontakta:

Martin Claesson
Teknologie Magister - Energiteknik

Tel: 070-521 22 01
Fax: 070-268 15 46
E-post: martin@mckenergiteknik.se

Skriv en fråga direkt till mig:

* Namn:

Företag:

Telefon:

* E-post:

* Ämne:
* Fråga:

Referenser

Projekt där MCK Energiteknik utfört tjänsten Processkartläggning


AB Fortum Värme Samägt med Stockholms Stad

Redundant kyla Campus Värtan
År: 2014
Läs om hela projektet här...

Fortum AB

Förstudie energikartläggning av Hässelbyverket
År: 2012
Läs om hela projektet här...

Fortum AB

Energikartläggning av kraftvärmeverket Brista
År: 2011
Läs om hela projektet här...