Projektering

Vi utför projektering på befintliga förstudier såväl som på uppdragsgivarens önskemål. Oberoende av projektets art tar vi fram erforderligt material för att gå vidare till genomförandefasen. Vid ett projekt, avseende ny anläggning eller anläggningsdel, tar vi till exempel fram:

  • PI-scheman
  • Processlayout
  • Preliminär processdesign
  • Teknisk kravspecifikation
  • Förfrågningsunderlag
  • Kontraktshandling
  • Preliminär budget och tidplan
  • Preliminär projektinstruktion
  • Byggritningar
  • Underlag som följer arbetsmiljöansvaret enligt BAS-P

För mer information, kontakta:

Alexander Hembjer
Civilingenjör – maskinteknik med inriktning hållbara energisystem

Tel: 070-520 93 10
Fax: 070-268 15 46
E-post: alexander@mckenergiteknik.se

Skriv en fråga direkt till mig:

* Namn:

Företag:

Telefon:

* E-post:

* Ämne:
* Fråga:

Referenser

Projekt där MCK Energiteknik utfört tjänsten Projektering


AB Fortum Värme Samägt med Stockholms Stad

Projektledning och projektering vid utbyte styrsystem och brännare VV1 och VV2 Värtaverket (ca 500 MW)
År: 2016
Läs om hela projektet här...

Fortum Värme samägt med Stockholms stad

Byte av sotblåsare till panna 14, Värtaverket
År: 2015
Läs om hela projektet här...

Fortum Värme samägt med Stockholms stad

Optimering av kyla i Vilunda, Upplands Väsby
År: 2015
Läs om hela projektet här...