Projektledning

MCK Energiteknik projektleder allt från mindre projekt med små arbetsgrupper till stora och mer omfattande projekt med styrgrupp. Vid alla typer av uppdrag lägger vi stor vikt vid att uppfylla målen enligt projektinstruktion avseende kvalitet, budget och tidsplan. Ett kännetecken för MCK:s projektledarroll är dessutom att vi visar ett stort engagemang och alltid är väldigt närvarande.

För mer information, kontakta:

Alexander Hembjer
Civilingenjör – maskinteknik med inriktning hållbara energisystem

Tel: 070-520 93 10
Fax: 070-268 15 46
E-post: alexander@mckenergiteknik.se

Skriv en fråga direkt till mig:

* Namn:

Företag:

Telefon:

* E-post:

* Ämne:
* Fråga:

Referenser

Projekt där MCK Energiteknik utfört tjänsten Projektledning


Söderenergi AB

Projektledare, byte Intrex överhettare
År: 2017
Läs om hela projektet här...

Fortum Värme Samägt med Stockholm stad

Reinvestering av Farsta Värmeverk
År: 2017
Projektets nuvarande status: Rivningsarbetet samt asbestsaneringen fortlöper. Rörmontaget av fjärrvärmerör har påbörjats
Läs om hela projektet här...

AB Fortum Värme Samägt med Stockholms Stad

Projektledning och projektering vid utbyte styrsystem och brännare VV1 och VV2 Värtaverket (ca 500 MW)
År: 2016
Läs om hela projektet här...