Teknisk utredning

Vi gör tekniska utredningar inom energi, förbränning, underhåll och fjärrvärme. Uppdragen börjar ofta med att kunden beskriver upplevda problem eller förbättringsområden, eller att vi genom vår processoptimering har kartlagt områden där uppdragsgivaren upplever problem. Tekniska utredningar kan även omfatta dokumentering av status på anläggning eller anläggningsdel som ett stöd för uppdragsgivaren i sitt beslutsfattande.

För mer information, kontakta:

Alexander Hembjer
Civilingenjör – maskinteknik med inriktning hållbara energisystem

Tel: 070-520 93 10
Fax: 070-268 15 46
E-post: alexander@mckenergiteknik.se

Skriv en fråga direkt till mig:

* Namn:

Företag:

Telefon:

* E-post:

* Ämne:
* Fråga:

Referenser

Projekt där MCK Energiteknik utfört tjänsten Teknisk utredning


Söderenergi AB

Projektledare, byte Intrex överhettare
År: 2017
Läs om hela projektet här...

AB Fortum Värme Samägt med Stockholms Stad

Projektledning och projektering vid utbyte styrsystem och brännare VV1 och VV2 Värtaverket (ca 500 MW)
År: 2016
Läs om hela projektet här...

Fortum Värme samägt med Stockholms stad AB

Ny GAP-rökgaskanal till panna 6, Högdalenverket
År: 2016
Projektets nuvarande status: Projektet är upphandlat och byte av rökgaskanalen genomförs under revisionen på pannan 2016.
Läs om hela projektet här...