Underhållskartläggning

MCK kartlägger underhåll utifrån en egen framtagen modell i fem steg. Modellen passar i alla typer av verksamheter som utför underhållsåtgärder. Den bygger på insamling av anläggningsinformation som sedan bearbetas och analyseras med hjälp av uppdragsgivarens erfarenhet av anläggningen. Resultatet blir en komplett underhållsplan som är färdig att implementeras i verksamheten.

För mer information, kontakta:

Daniel Bondéus
Civilingenjör - Maskinteknik

Tel: 076-083 97 35
Fax: 070- 268 15 46
E-post: daniel@mckenergiteknik.se

Skriv en fråga direkt till mig:

* Namn:

Företag:

Telefon:

* E-post:

* Ämne:
* Fråga:

Referenser

Projekt där MCK Energiteknik utfört tjänsten Underhållskartläggning


Fortum Värme samägt med Stockholm Stad

tf UH-ingenjör mekanik
År: 2013
Läs om hela projektet här...

AB Fortum Värme Samägt med Stockholm Stad

Förbättring av förebyggande underhåll Hässelby- och Bristaverken
År: 2012
Läs om hela projektet här...

Fortum Värme AB samägt med Stockholm stad

Anläggningsstatusrapport Brista kraftvärmeverk
År: 2011
Läs om hela projektet här...