Upphandling

Vi arbetar med såväl traditionella som offentliga upphandlingar. Tekniska bestämmelser och administrativa föreskrifter är, i den mån de är tillämpningsbara, upprättade enligt AMA. De kontraktshandlingar vi främst använder oss av är ABA99, ABT06, AB04 och NLM02. I upphandlingsfasen tar vi fram:

  • Kontraktsförslag
  • Utvärdering
  • Tilldelningsbeslut
  • Kontraktsförhandling
  • Fastställd budget

För mer information, kontakta:

Alexander Hembjer
Civilingenjör – maskinteknik med inriktning hållbara energisystem

Tel: 070-520 93 10
Fax: 070-268 15 46
E-post: alexander@mckenergiteknik.se

Skriv en fråga direkt till mig:

* Namn:

Företag:

Telefon:

* E-post:

* Ämne:
* Fråga:

Referenser

Projekt där MCK Energiteknik utfört tjänsten Upphandling


AB Fortum Värme Samägt med Stockholms Stad

Projektledning och projektering vid utbyte styrsystem och brännare VV1 och VV2 Värtaverket (ca 500 MW)
År: 2016
Läs om hela projektet här...

AB Fortum Värme Samägt med Stockholms Stad

Cisternbyggnad Brista
År: 2016
Läs om hela projektet här...

AB Fortum Värme Samägt med Stockholms Stad

Tak-och fasadbyte A-ladan Brista
År: 2016
Läs om hela projektet här...